Tenniskids Oranje

In deze categorie komt het accent steeds meer te liggen op het aanleren van de diverse basisslagen: forehand, backhand, service en volley en smash. De spelers zullen zo breed mogelijk worden opgeleid. Zij krijgen alle spelsituaties aangereikt, waarvan de ontwikkeling het belangrijkste blijft.
Onder deze ontwikkeling verstaan wij naast de spelsituaties/technieken vooral het voetenwerk en de snelheid. Tennisspecifiek zal dat zijn: aanzetten, afremmen, wenden, keren, draaien en springen. Maar ook hier zal er genoeg tijd aan de coördinatie worden besteed, want pas als een kind een brede motorische ontwikkeling heeft, is hij in staat specifieke tennismotorische handelingen te leren.